Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
Κωδικός
-
 
- -
  -Κατάλογος μελών | Διακήρυξη
 
- - -
-Αρχική / Όροι χρήσης
democracy
 

Κανονισμός  λειτουργίας  της ιστοσελίδας  των φίλων της Ψηφιακής Άμεσης Δημοκρατίας (ΨΑΔ) www.dd-democracy.gr

( Συντάχθηκε μετά από ενημέρωση και διαβούλευση)   

1. Ιδιοκτησία

Η ιστοσελίδα των  φίλων της ΨΑΔ ανήκει σε όλους τους πολίτες- μέλη του συνδέσμου, ανεξάρτητα αν έχουν ή δεν έχουν προσφέρει χρήματα για την κατασκευή της.

Υπενθυμίζεται ότι μέλη του συνδέσμου είναι  όλοι οι πολίτες που «υπέγραψαν ψηφιακά» τη διακήρυξη της 8ης Νοεμβρίου των Φίλων της ΨΑΔ.

2. Σκοπός

Η ιστοσελίδα αποτελεί το βασικό «ΨΗΦΙΑΚΟ», μέσο επικοινωνίας του συνδέσμου, που θα υπηρετήσει την προσπάθεια διάδοσης των ιδεών της ΨΑΔ.

Είναι  ιδιαίτερα  επιθυμητό η ίδια προσπάθεια να υποστηριχθεί και από άλλα ψηφιακά μέσα όπως είναι τα e-mails και τα Blogs μελών του συνδέσμου. Όπως είναι γνωστό, Blogs δημιουργούνται γρήγορα και με μηδενικό κόστος στους ιστότοπους μεγάλων εταιρειών παροχής υπηρεσιών Ιντερνετ (π.χ Google).

3. Συνοπτική περιγραφή  ιστοσελίδας

3.1 Δυνατότητες ιστοσελίδας

 • Μηχανισμός Ψηφιακής υπογραφής της Διακήρυξης
 • Πραγματοποίηση Ψηφιακών Ψηφοφοριών
 • Forum συζητήσεων
 • Μηχανισμός προστασίας από κακόβουλες ενέργειες χρηστών ( Υβριστικά σχόλια, hackers, κλπ)

3.2 Ενότητες της ιστοσελίδας.    

 • Αρχική σελίδα .  
 • Διακήρυξη
 • Ηλεκτρονικός κατάλογος φίλων της ΨΑΔ (Πολιτών που υπέγραψαν τη διακήρυξη)
 • Απόψεις και προτάσεις
 • Άρθρα
 • Αναλύσεις θεμάτων σχετικών με την ΨΑΔ
 • Προτάσεις του συνδέσμου
 • Ξενόγλωσσες αναρτήσεις.(Μετάφραση των αναρτήσεων της ιστοσελίδας, πχ η Διακήρυξη στα Αγγλικά και ανάρτηση μεταφρασμένων στη Ελληνική σημαντικών για ιδέες της ΨΑΔ κειμένων)

3.3 Δυναμικές σελίδες για ενημέρωση του Website

 • Σελίδα αναγνώρισης εξουσιοδοτημένου χρήστη (LΟGIN)
 • Σελίδα προσθήκης νέων μελών (που έχουν υπογράψει την διακήρυξη
 • Σελίδα προσθήκης/διόρθωσης άρθρων
 • Σελίδα προσθήκης/διόρθωσης προτάσεων.

3.4 FORUM συζητήσεων μελών και απλών επισκεπτών.

 • Σελίδα επισκόπησης συζητήσεων.
 • Σελίδα υποβολής σχολίου / απάντησης
 • Σελίδα  αναγνώρισης εξουσιοδοτημένου χρήστη (LOGIN).
 • Σελίδα έναρξης νέας συζήτησης.

Η ανωτέρω περιγραφή δυνατόν να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες 
4. Προδιαγραφή των δημοσιεύσεων της ιστοσελίδας

Οι δημοσιεύσεις της ιστοσελίδας www.dd-democracy.gr , πρέπει:

 1. Να είναι συμβατές με τη Διακήρυξη της 8ης  Νοεμβρίου.
 2. Να εστιάζονται στην παρουσίαση των προβλημάτων του συστήματος εξουσίας και στις προτάσεις αντιμετώπιση τους με αρχές και ιδέες της ΨΑΔ, και
 3. Να καταδεικνύουν με ποιο τρόπο μπορούν οι διαδικασίες της ΨΑΔ να συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων που απασχολούν την Ελληνική κοινωνία.

Η κριτική μεμονωμένων  γεγονότων από μέλη της κυβέρνησης, των πολιτικών κομμάτων και κρατικών η ιδιωτικών οργανισμών, δεν περιλαμβάνεται στις επιδιώξεις της ιστοσελίδας. Τέτοια κριτική γίνεται από πληθώρα συμβατικών και ψηφιακών ΜΜΕ, και μάλιστα με πολύ μεγάλο εύρος αυστηρότητας - επιείκειας, που αρχίζει με τον χαρακτηρισμό της  ίδιας πράξης, από σωτήριας έως καταστροφικής 

5. Διαδικασία  δημοσιεύσεων

Είναι προφανές ότι για τα κείμενα των ενοτήτων: Αρχική σελίδα, Διακήρυξη, Προτάσεις του συνδέσμου και Κατάλογος των μελών του συνδέσμου, δεν έχει έννοια η πραγματοποίηση ουσιαστικού ελέγχου, αφού τα κείμενα είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης και συνεπώς έχουν  την έγκριση των μελών του συνδέσμου.

(1) Προτάσεις, άρθρα και αναλύσεις μελών του συνδέσμου θα δημοσιεύονται  με την αποκλειστική ευθύνη του μέλους που τα στέλνει χωρίς έλεγχο από το διαχειριστή. Με τον τρόπο αυτό εφαρμόζεται στην πράξη η ισότητα των μελών σε δικαιώματα, υποχρεώσεις και άσκηση ατομικής υπευθυνότητας.

Αυτές οι δημοσιεύσει θα ελέγχονται για ασυμβατότητα με τους στόχους του συνδέσμου, μετά τη δημοσίευση τους, από την επιτροπή δεοντολογίας, η οποία θα μπορεί να αποφασίζει, εάν διαπιστώσει παράβαση, την προσωρινή ή οριστική αναστολή του προνομίου του μέλους για να πραγματοποιεί δημοσιεύσεις με τη δική του ευθύνη και χωρίς έλεγχο από το διαχειριστή. .

(2) Προτάσεις και άρθρα πολιτών, που δεν είναι μέλη του συνδέσμου ελέγχονται πριν δημοσιευθούν από τον διαχειριστή της Ιστοσελίδας για τυχόν ύπαρξη υβριστικών ή συκοφαντικών εκφράσεων. Κατά την κρίση του διαχειριστή, σοβαρές και δύσκολες περιπτώσεις, αποστέλλονται  στην επιτροπή δεοντολογίας για να αποφασίσει αυτή την δημοσίευση τους.

6. Καθήκοντα Διαχειριστή 

Καθήκοντα του διαχειριστή είναι:

 1. Η επιμέλεια δημοσίευσης, «ανάρτησης», των κειμένων  στην ιστοσελίδα εφαρμόζοντας τον παρόντα κανονισμό και ιδιαιτέρα τους κανόνες της ανωτέρω  παραγράφου 5.
 2. Η συγκέντρωση και η πληρωμή του ενοικίου του σέρβερ (137 ευρώ το έτος) και των τελών καταχώρησης του ονόματος της ιστοσελίδας(34 ευρώ τη διετία)

Είναι  αυτονόητο  ότι ο διαχειριστής πρέπει να έχει e-mail και βασικές γνώσεις/ εμπειρίες στη διαχείριση κειμένων ( αντιγραφή, επικόλληση, μορφοποίηση  κλπ)

7. Ανάδειξη και διάρκεια θητείας του διαχειριστή

Η ανάδειξη του  διαχειριστή θα γίνεται με κλήρωση μεταξύ των μελών που επιθυμούν να αναλάβουν τη διαχείριση. .

Η διάρκεια της  θητείας του διαχειριστή είναι ένα έτος, η οποία μπορεί να επαναλαμβάνεται εάν δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι για κλήρωση.

Γενικά θα εφαρμόζονται οι κανόνες της παραγράφου Γ6 της Διακήρυξης, περί εκπροσώπησης.

Όλα τα κείμενα  που θα στέλνονται στο διαχειριστή θα πρέπει να είναι σε ψηφιακή μορφή, δηλαδή να αποστέλλονται στο e-mail του διαχειριστή.

Κείμενα δακτυλογραφημένα ή χειρόγραφα δεν θα δημοσιεύονται.

8. Ανάδειξη και καθήκοντα της επιτροπής δεοντολογίας.

Η επιτροπή δεοντολογίας θα αποτελείται από δύο μέλη του  συνδέσμου που θα διαθέτουν e-mail. Η ανάδειξη των μελών της επιτροπής δεοντολογίας θα γίνεται με τους ίδιους κανόνες της ανωτέρω παραγράφου 7 του παρόντος.

Καθήκοντα της  επιτροπής είναι:

(α) Να αποφαίνεται  για την συμβατότητα με τον παρόντα κανονισμό, άρθρων και προτάσεων των μελών του συνδέσμου που έχουν ήδη δημοσιευθεί και να εφαρμόζει τους κανόνες της παραγράφου 5 του παρόντος, εάν διαπιστώνονται παραβάσεις αυτού.

(β) Να αποφαίνεται  για την δημοσίευση ή όχι  κειμένων απλών πολιτών, που αποστέλλονται από το Διαχειριστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό.

8. Ο βασικός στόχος του κανονισμού.

Στόχος του  κανονισμού είναι η εφαρμογή στη λειτουργία της ιστοσελίδας, των αρχών και ιδεών της Διακήρυξης της 8ης  Νοεμβρίου· να γίνει η λειτουργία της www.dd-democracy.gr ένα μικρό παράδειγμα Ψηφιακής Άμεσης Δημοκρατίας.